numery archiwalne

EC News

EC NEWS jest kwartalnikiem grupy ukazującym się od czerwca 2003 roku.

Przeczytaj aktualny numer: Numer 46

 

O nas

EC Grupa to jedna z najbardziej dynamicznie i wielokierunkowo rozwijających się firm inżynierskich w Polsce. Mająca swoją siedzibę w Krakowie, zatrudnia około dwustu wybitnych specjalistów, najlepszych absolwentów polskich uczelni technicznych. Grupa prowadzi prace badawcze i rozwój produktów dla koncernów międzynarodowych i polskich firm, zarówno małych, jak i dużych spółek giełdowych. Blisko współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi w kraju i na świecie.

EC GRUPA – TWÓJ POMOST W ŚWIAT NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Energocontrol Sp. z o.o. powstał w kwietniu 1998 roku.
Dziś, pod nazwą EC Grupa, tworzy mocną grupę spółek, w której skład wchodzą:

EC Engineering – projektowanie, badania symulacyjne oraz pomiary weryfikacyjne
konstrukcji pojazdów, podzespołów transportowych i maszyn przemysłowych

EC Test Systems – zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem systemów pomiarowych do badań drgań i hałasu. Reprezentuje w Polsce takich producentów jak: LMS International, Polytec, PCB Piezotronics, Norsonic, TEAC, oprogramowania VALI dla elektrowni, rafinerii, zakładów chemicznych, itp.

EC KPG – wykonuje kompleksowe usługi z zakresu geologii złożowej (np. dokumentowanie i badanie złóż kopalin i surowców), geologii inżynierskiej (m.in. monitorowanie i prognozowanie osuwisk, badanie warunków geologiczno-inżynierskich terenu dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych i budowli), a także z zakresu hydrogeologii i projektowania górniczego kopalń głębinowych i odkrywkowych.

EC AvioTech - zajmuje się produkcją specjalnego oprzyrządowania przede wszystkim dla przemysłu lotniczego i samochodowego; oferuje przyrządy montażowe, spawalnicze, kontrolne, do obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, elektrody do zgrzewania, przyrządy do nitowania, piaskowania, do obróbki cieplnej itp. Ma też w ofercie różnego rodzaju usługi, m.in. wytaczanie, wypalanie gazem oraz plazmą, spawanie metodą MIG, TIG i MAG stali konstrukcyjnych, stopowych, nierdzewnych, aluminium i metali kolorowych.

EC Training Center - zajmuje się prowadzeniem specjalistycznych szkoleń z zakresu termowizji, wibrodiagnostyki, testów wibracyjnych, NVH, analizy modalnej, skanowania 3D oraz szybkich kamer. Szkolenia z zakresu termowizji są oparte na licencji Infrared Training Center i tym samym jako jedyne w Polsce dają certyfikat zgodny z ISO 18436.

Biuro Zarządzania Projektami - to firma konsultingowa specjalizująca się w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków unijnych i krajowych oraz rozliczaniu projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa i jednostki badawczo-rozwojowe.

 

DLA NAS NIE MA PROJEKTÓW NIEMOŻLIWYCH!
SZCZEGÓLNIE CHĘTNIE PODEJMUJEMY SIĘ DZIAŁAŃ TRUDNYCH I PIONIERSKICH

Grupa prowadzi działalność w następujących obszarach:

  • usług w zakresie projektowania środków transportu lotniczego, kolejowego i samochodowego;
  • usług w zakresie projektowania instalacji przemysłowych dla przemysłu chemicznego i energetyki;
  • produkcji oprzyrządowania montażowego i spawalniczego, w szczególności dla przemysłu środków transportu;
  • projektowania i wdrażania technologii materiałów gradientowych oraz nano modyfikacji powierzchni;
  • projektowania i wdrażania rozwiązań w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji w szczególności zautomatyzowanych systemów kontroli jakości;
  • projektowania i produkcji małoseryjnej zaawansowanych systemów elektronicznych w tym systemów wbudowanych, dla zastosowań naukowych, przemysłowych i specjalnych;
  • usług zdalnego nadzoru stanu technicznego maszyn wirnikowych;
  • usług w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania dla zastosowań przemysłowych i specjalnych;
  • dostawy sprzętu i oprogramowania dla prac badawczych i rozwojowych w tym budowa kompletnych laboratoriów w zakresie akustyki, drgań, termowizji i pomiarów bezkontaktowych;
  • szkolenia w zakresie dostarczanych technologii, w tym uprawnienia europejskiego ośrodka szkolenia w zakresie termowizji

Wysoką jakość naszych usług , a także proces sprzedaży, gwarantuje wdrożony w 1999 roku system jakości ISO 9001. od 2003 roku działamy zgodnie z nowa norma ISO 9001:2000, co potwierdza uzyskany w styczniu 2003 roku certyfikat RW TUV.

Firma w okresie od rozpoczęcia swojej działalności, zrealizowała szereg projektów badawczo – rozwojowych, zakupowo – wdrozeniowych, a także innowacyjnych, których efektem jest powstanie nowych produktów i własnych rozwiązań.

Obszarem działania Grupy jest cały świat. Mamy klientów na wszystkich kontynentach, dysponujemy przedstawicielami handlowymi w wielu krajach świata.