numery archiwalne

EC News

EC NEWS jest kwartalnikiem grupy ukazującym się od czerwca 2003 roku.

Przeczytaj aktualny numer: Numer 46

 

Szkolenia organizowane przez EC Electronics w 2009 roku

20.02.2009

Firma EC Electronics Sp. z o.o. pragnie serdecznie zaprosić na kolejny cykl szkoleń z zakresu diagnostyki maszyn i urządzeń.

W tym roku zapraszamy na szkolenia w kwietniu oraz w maju. Pierwsze z cyklu (kwiecień) poświęcone zostanie takim zagadnieniom, jak funkcyjne estymaty dygnałów drganiowych, zastosowania analizy sygnałów do oceny stanu technicznego maszyn oraz zaawansowane analizy diagnostyczne. W drugiej serii szkoleń (maj) poruszone zostaną między innymi tematy związane z diagnostyką praktyczną przekładni, wyważaniem oraz osiowaniem wałów z wykorzystaniem technik laserowych.

1-3 kwietnia 2009
Funkcyjne estymaty sygnałów (drganiowych). Zastosowania analizy sygnalów do oceny stanu technicznego maszyn.

DZIEŃ PIERWSZY: Funkcyjne estymaty sygnałów drganiowych.
Analiza widmowa – przetwarzanie opisu sygnału w dziedzinie czasu na opis w dziedzinie częstotliwości. Widmo amplitudowe i widmo mocy sygnałów drganiowych;
Kryteria doboru rozdzielczości analizy widmowej. Rozdzielczość analizy widmowej a czas przetwarzania sygnału i warunek stacjonarności;
Ocna analizy widmowej sygnałów niestacjonarnych;
Funkcja cepstrum – definicje i zakres zastosowań (diagnostyka przekładni zębatych);
Wyznaczanie funkcji cepstrum za pomocą programów typu Excel, Matlab, Stargraf na podstawie wyników analizy widmowej uzyskanej z przyrządu do pomiarów i analizy drgań. Wykorzystanie funkcji cepstrum do oceny przyczyn drgań przekładni.

DZIEŃ DRUGI: Praktyczne zajęcia z pomiarów i analizy drgań maszyn oraz z oceny ich stanu technicznego.
Identyfikacja diagnostyczna obiektu badań diagnostycznych, określenie częstotliwości poszczególnych procesów, dobór rozdzielczości analizy widmowej, ocena stacjonarności procesu;
Realizacja pomiarów wartości szerokopasmowych i analizy widmowej wybranych podzespołów maszyny;
Określanie przyczyn wymuszeń poszczególnych składowych harmonicznych analizy widmowej, określanie stopnia niewyważenia i niewspółosiowości czopów wałów;
Ocena modulacji amplitudowej i fazowej w wynikach analizy widmowej drgań maszyny;
Ocena stanu łożysk tocznych na podstawie identyfikacji kinematycznej łożyska tocznego.

DZIEŃ TRZECI: Zaawansowane analizy.
Wprowadzenie do zaawansowanych analiz diagnostycznych (cepstrum);
Wykorzystanie analiz do diagnostyki skomplikowanych kinematycznie maszyn;
Wykrywanie uszkodzeń przekładni zębatych;
Wykrywanie uszkodzeń łożysk tocznych;
Wyznaczanie częstości własnych konstrukcji.

27-29 maja 2009
Diagnostyka praktyczna przekładni, łożysk oraz silników. Osiowanie wałów z wykorzystaniem technik laserowych. Wyważanie.

DZIEŃ PIERWSZY: Diagnostyka praktyczna przekładni, łożysk oraz silników

Diagnostyka stanu technicznego wału;
*Diagnostyka łożyst tocznych i ślizgowych;
Diagnostyka przekładni zębatych;
Diagnostyka silników indukcyjnych;
Diagnostyka wentylatorów.

DZIEŃ DRUGI: Osiowanie wałów z wykorzystaniem technik laserowych.
Wstęp;
Objawy i skutki;
Sprzęgła, przekładnie i ciągi maszyn;
Metody pomiarowe;
Korygowanie położenia; ustawienia;
Przypadki typowe i szczególne;
Ćwiczenia praktyczne;
Wnioski i dodatki.

DZIEŃ TRZECI: Wyważanie.
Wprowadzenie do wyważania;
Teoria wyważania wirników (wyważanie jedno- i dwupłaszczyznowe);
Praktyczne przykłady wyważania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

 

Wróć