numery archiwalne

EC News

EC NEWS jest kwartalnikiem grupy ukazującym się od czerwca 2003 roku.

Przeczytaj aktualny numer: Numer 46

 

STATUS CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO DLA INNOWACJI POLSKA

23.01.2009

Innowacja Polska decyzją Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka z dnia 9-ego stycznia 2009 r. uzyskała status Centrum Badawczo – Rozwojowego. Spółka realizując szereg projektów badawczo – rozwojowych, zarówno własnych, jak i zlecanych przez Klientów zewnętrznych, spełnia z powodzeniem wszystkie kryteria niezbędne do uzyskania tego statusu. Jednym z ważniejszych jest tutaj fakt, iż z tytułu działalności prac badawczo – rozwojowych Innowacja uzyskała 44,01% ogółu przychodów netto ze sprzedaży, towarów, produktów i operacji finansowych (wymagane kryterium to minimum 20%). Można więc śmiało stwierdzić, że prace badawczo – rozwojowe, obok szeroko rozumianego konsultingu, to nasza specjalność. Warto również podkreślić, że realizujemy je w bardzo różnych dziedzinach, m.in. informatyce, elektronice, mechatronice, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, bio-technologii itd.

Status CBR pozwala spółce na dalszy, dynamiczny rozwój. Daje dostęp do wielu programów dedykowanych dla CBRów, a co za tym idzie nowe szanse na wielu polach i jeszcze szerszą niż dotychczas możliwość współpracy z innymi jednostkami.

Wróć