numery archiwalne

EC News

EC NEWS jest kwartalnikiem grupy ukazującym się od czerwca 2003 roku.

Przeczytaj aktualny numer: Numer 46

 

REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

22.05.2009

W dniach 4-5.05.2009 spółki EC Electronics oraz EC Systems miały przyjemność brać udział w konferencji "REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM".

Tematyka konferencji poświęcona była: remontom, efektywności w utrzymaniu ruchu, zapobieganiu awariom, systemom sterowania oraz wizualizacji i automatyce przemysłowej.
Podczas prezentacji spółki EC Grupy zaprezentowały szeroką ofertą w zakresie prostych i zaawansowanych rozwiązań do nadzoru wibrodiagnostycznego maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu chemicznego.

Z szerokim zainteresowaniem ze strony użytkowników spotkały się nasze wdrożenia z zakresu urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem - między innymi sprężarek tłokowych .
Konferencja była wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy „praktykami" a „teoretykami". Wiele rozmów kontynuowano w kuluarach.

Spotkaniom podczas Konferencji sprzyjała doskonała atmosfera. Otworzyliśmy szerokie możliwości nawiązania współpracy z zakładami związanymi z przemysłem chemicznym.

Wróć