numery archiwalne

EC News

EC NEWS jest kwartalnikiem grupy ukazującym się od czerwca 2003 roku.

Przeczytaj aktualny numer: Numer 46

 

Nowa Spółka w Grupie Energocontrol

02.05.2008

EC Diagnostics jest nowopowstałą spółką w Grupie. Będzie zajmować się pomiarami i analizą sygnałów wibroakustycznych, szczególnie analizą modalną.
Firma będzie świadczyć usługi zarówno w kraju jak i za granicą.
Stanowisko Prezesa Zarządu objął Krzysztof Karaś.

Do podstawowych zadań prócz analizy modalnej, będą należeć wyważanie maszyn wirujących
(wentylatory, turbiny), pomiary drgań konstrukcji i maszyn, pomiary hałasu urządzeń, pomieszczeń, pomiary hałasu środowiskowego.

Pracownicy ECD będą również doradzać i szkolić w w/w zakresie.
Plany Spółki na najbliższą przyszłość, to przede wszystkim ekspansja na rynek rodzimy oraz rynki zagraniczne, zdobycie jak najlepszych referencji i poszerzanie zakresu świadczonych usług.

Wróć