numery archiwalne

EC News

EC NEWS jest kwartalnikiem grupy ukazującym się od czerwca 2003 roku.

Przeczytaj aktualny numer: Numer 46

 

Grupa EC członkiem-założycielem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

12.02.2008

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii – instytucja powołana do życia przez uczelnie oraz przedsiębiorstwa – ma za zadanie tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i finansowego dla rozwoju sektora nowoczesnych technologii.

W skład Izby wchodzi 107 przedsiębiorstw oraz 15 polskich największych uniwersytetów - m.in. Politechniki Warszawska, Wrocławska i Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Oprócz Grupy Energocontrol, wśród założycieli znalazły się firmy zaawansowanych technologii, takie jak: Wasko (informatyka), Vigo System , Centrum Techniki Laserowej, Adamed i Biocentrum, Celon Pharma, Biochefa (technologie farmaceutyczne), Echo-Son , Centrum Leczenia Oparzeń i Instytut Aparatury Medycznej, ATM, DGT (technologie telekomunikacyjne) oraz Laboratorium kosmetyczne Dr. Irena Eris.
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii powstaje, aby wspierać rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz by likwidować bariery prawne, finansowe i środowiskowe w tym zakresie. Podstawowym zadaniem Izby jest wszechstronna pomoc jej członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich innowacyjnych projektów w obszarze zaawansowanych technologii.

Członkami Izby mogą być:

  • przedsiębiorcy akademiccy, czyli prowadzący działalność w zakresie prac badawczo-rozwojowych, wytwarzania produktów wysokiej techniki, projektowania zaawansowanych technologii lub świadczenia usług dotyczących takich produktów i technologii;
  • spółki kapitałowe tworzone przez jednostki badawczo-rozwojowe w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii i promocji nauki;
  • akademickie centra transferu technologii i parki naukowo-technologiczne, prowadzone w formie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, fundacji lub spółki handlowej.

Wróć